Pokrivne boje za metal na vodenoj osnovi

JUBIN Metal - new generation

JUBIN Metal - new generation

JUBIN Metal - new generation

Antikorozivna boja za metal - NEW GENERATION

JUBIN Metal primer

JUBIN Metal Primer

JUBIN Metal Primer

Temeljni premaz za željezo i obojane metale

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba