Ploče Fibran XPS Etics GF

Fasadna ploča od ekstrudiranog polistirena

Opis

XPS-EN 13163-T1-CS-(10)300-DS(TH)-WL(T)1,5-MU50

Mehanički otporna, vodoodbojna, toplotnu izolacijska ploča s obostranom strukturnom površinom, za odličan prihvat morta, ljepila i betona. Upotrebljava se na izloženim fasadama, podzidima, špaletama.

Karakteristike

 • jako niska upojnost materijala;
 • dobar prihvat ljepila i mortova;
 • izuzetna tlačna i vlačna čvrstoća;
 • dobra mehanička otpornost;
 • evropsko tehnička saglasnost za fasade (ETICS);
 • adekvatna paropropusnost.

 

Pojedinosti

Tehnički podaci

 • širina / dužina: 60 / 125 cm;
 • debljina ploče: 2 do 12 cm;
 • koeficijent toplotne provodljivosti λ: 0,035 W/mK;
 • koeficijent difuzijskog otpora vodenoj pari μ: 50;
 • dupušteno jednakomjerno opterećenje : 4000 kg/m2;
 • razred otpornosti na požar (EN 13501-1): E;
 • tlačna čvrstoća: 200-300 Kpa (10 % def.);
 • vlačna čvrstoća okomito na površinu: >400 kPa.

 

Prije upotrebe pažljivo pročitajte tehnički i sigurnosni list.

Karakteristike 
JUBIZOL - akril

JUBIZOL Engineering

Pristup
Program JUB Design Studio vam olakšava izbor boja i tekstura korištenjem tipskih primjera.
Ukoliko želite da studiju boja za Vaš objekat pripremi stručno lice, pošaljite porudžbinu. Cijena studije boja je 100,00 KM. Pri kupovini bilo kojeg JUBIZOL fasadnog sistema obezbeđujemo Vam popust u visini cijene studije boja.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba