Zaštita okoliša

Trajna briga za zdrav i siguran radni i životni okoliš te ulaganje u moderne, tehnologije koje su neškodive za okoliš su temeljni uslovi za stabilnu i sigurnu budućnost. To se vidi u sljedećim aktivnostima firme:

Razvoj proizvoda neškodivih za zdravlje i okoliš

Proizvodnja firme JUB se gotovo u cijelosti temelji na proizvodima na vodenoj osnovi, koji su ugodni za ljude i okoliš.

Zaštita voda

JUB je mali potrošač pitke vode i težimo smanjivanju potrošnje po toni proizvedenog proizvoda. Nastalu tehnološku vodu već nekoliko desetljeća hemijski a zatim i biološki čistimo.

Postupanje  s otpadom

Za postupanje otpadom je važno spriječiti njihovo nastajanje na izvoru i ponovno ga upotrijebiti u proizvodnji. Dugi niz godina odvojeno sakupljamo otpad, što omogućuje predaju otpadaka u obradu ili energetsko korištenje, koje ima prednost pred odlaganjem.

Vlastita proizvodnja energije

JUB  već nekoliko desetljeća proizvodi struju u malim hidroelektranama, kojima zadovoljavamo gotovo četvrtinu potreba u proizvodnjama Videm i Dol.

Saradnja s lokalnom zajednicom

JUB se intenzivno uključuje u razvoj i ekološko djelovanje lokalne zajednice. Bili smo pokretači gradnje skupnog biološkog stroja za čišćenje s općinom Dol. Stroj ima ukupni kapacitet 4000 populacijskih ekvivalenta i namijenjena je čišćenju komunalnih otpadnih voda Općine Dol (do 70%) i tehnoloških voda tvrtke JUB (30%).

Sudjelovanje u evropskim projektima

U firmi JUB smo 1999. pristupili programu odgovornog ponašanja (Responsible care) te tako povećali brigu za zdravlje, sigurnost i okoliš, dodatno stimulirali zaposlene za neprekidno poboljšanje i poboljšali komunikaciju unutar i izvan hemijske industrije. To dokazujemo certifikatom i logotipom POR. JUB je partner u evropskoj kampanji za održivu energiju, inicijativi Evropske komisije u okviru programa Inteligentna energija Evropa (2003–2006) koja će doprinijeti dosizanju ciljeva energetske politike evropske unije na području obnovljivih izvora energije, energijske učinkovitosti, čistog prijevoza i alternativnih goriva. Razvojnim projektom novog Tehnološko razvojnog centra u Dolu pri Ljubljani, koji je već sam po sebi značajan doprinos u razvoju obnovljivih i sigurnosnih sistema, JUB je u saradnji sa Sveučilištem u Ljubljani postao partner za  Evropu održive energije 2005–2008.

 

Program JUB Design Studio vam olakšava izbor boja i tekstura korištenjem tipskih primjera.
Ukoliko želite da studiju boja za Vaš objekat pripremi stručno lice, pošaljite porudžbinu. Cijena studije boja je 100,00 KM. Pri kupovini bilo kojeg JUBIZOL fasadnog sistema obezbeđujemo Vam popust u visini cijene studije boja.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba