Kontakti

JUB d.o.o. Sarajevo

Kontakti

Telefon

Info telefon, svaki radni dan od 7:00 do 15:00

Tel: +387 (0)33 692 240, +387 (0)33 973 211

Fax: +387 (0)33 692 241

JUB Design Studio izložbeni salon

Tel: +387 (0)33 692 245

Logistika

Tel: +387 (0)33 973 210

Tehnička podrška na terenu

Regija

Kontakt osoba

Telefon / e-mail

Sarajevski kanton

Sabahudin Bukva
Koordinator tehničko komercijalnih predstavnika

Anel Bešlagić
Tehničko komercijalni predstavnik

Tel: +387 61 143 193
e-mail: sabahudin.bukva@jub.ba

.
Tel: +387 61 484 018
e-mail: anel.beslagic@jub.ba

Centralna BiH

Hasan Alibegović

Tehničko komercijalni predstavnik

Tel: +387 61 724 657

e-mail: hasan.alibegovic@jub.ba

Hercegovina

Davor Mandić

Tehničko komercijalni predstavnik

Tel: +387 63 318 900

e-mail: davor.mandic@jub.ba

Banja Luka i dio RS-a

Uroš Đurić

Tehničko komercijalni predstavnik

Tel: +387 65 537 371

e-mail: uros.djuric@jub.ba

Krajina

Elvir Jusić

Tehničko komercijalni predstavnik

Tel: +387 61 801 946

e-mail: elvir.jusic@jub.ba

Sjeverno-istočna BiH

Adis Ćatić

Tehničko komercijalni predstavnik

Tel: +387 61 587 832

e-mail: adis.catic@jub.ba

Marketing

Kontakt osoba

Telefon / e-mail

Samir Turković

Samostalni stručni saradnik za marketinga

Tel: +387 (0)33 973 206

e-pošta: samir.turkovic@jub.ba

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba