Kontakti

JUB d.o.o. Sarajevo

Kontakti

Telefon

Info telefon, svaki radni dan od 7:00 do 15:00

Tel: +387 (0)33 692 240, +387 (0)33 973 211

Fax: +387 (0)33 692 241

JUB Design Studio izložbeni salon

Tel: +387 (0)33 692 245

Logistika

Tel: +387 (0)33 973 210

Tehnička podrška na terenu

Regija

Kontakt osoba

Telefon / e-mail

Sarajevski kanton

Sabahudin Bukva
Tehničko komercijalni predstavnik

Anel Bešlagić
Tehničko komercijalni predstavnik

Tel: +387 61 143 193
e-mail: sabahudin.bukva@jub.ba

Tel: +387 61 484 018
e-mail: anel.beslagic@jub.ba

Centralna BiH

Hasan Alibegović

Tehničko komercijalni predstavnik

Tel: +387 61 724 657

e-mail: hasan.alibegovic@jub.ba

Hercegovina

Davor Mandić

Tehničko komercijalni predstavnik

Tel: +387 63 318 900

e-mail: davor.mandic@jub.ba

Banja Luka i dio RS-a

Uroš Đurić

Tehničko komercijalni predstavnik

Tel: +387 65 537 371

e-mail: uros.djuric@jub.ba

Krajina

Elvir Jusić

Tehničko komercijalni predstavnik

Tel: +387 61 801 946

e-mail: elvir.jusic@jub.ba

Sjeverno-istočna BiH

Adis Ćatić

Tehničko komercijalni predstavnik

Tel: +387 61 587 832

e-mail: adis.catic@jub.ba

Marketing

Kontakt osoba

Telefon / e-mail

Samir Turković

Samostalni stručni saradnik za marketinga

Tel: +387 (0)33 673 206

e-pošta: samir.turkovic@jub.ba

Program JUB Design Studio vam olakšava izbor boja i tekstura korištenjem tipskih primjera.
Ukoliko želite da studiju boja za Vaš objekat pripremi stručno lice, pošaljite porudžbinu. Cijena studije boja je 100,00 KM. Pri kupovini bilo kojeg JUBIZOL fasadnog sistema obezbeđujemo Vam popust u visini cijene studije boja.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba