Sistemi za upravljanje

Politika okoliša, zdravlja i sigurnosti je sastavni dio poslovne politike i organizacijske kulture firme JUB. Kvaliteta proizvoda i usluge te neprekidno poboljšavanje procesa su ključna strateška usmjerenja tvrtke. U ostvarivanju tih ciljeva nas vodi integriran sistem upravljanja stečenim certifikatima.

ISO 9001: 2015

Standard sistema upravljanja kvalitetom smo stekli 1998. godine. Dobiveni certifikat je značajno pomogao učinkovitom vođenju procesa i u pružanju kvalitete proizvoda te s time povećao zadovoljstvo naših kupaca pri kupnji proizvoda i usluga.

 

ISO 14001: 2015

Ekološki standard ISO 14001 smo u JUB-u dobili 2001. godine. Stečeni standard je značajno pomogao podizanju ekološke svijesti kod svih zaposlenih uključujući i najviše vodstvo. U JUB-u neprekidno brinemo o sprečavanju i smanjivanju negativnih uticaja na okoliš. Svake godine ekološke programe uključujemo u godišnje razvojne planove. Zakonodavstvene zahtjeve ispunjavamo u cijelosti i težimo neprekidnom poboljšanju. Trudimo se da kao pojedinci pridonosimo očuvanju okoliša.

OHSAS 18001: 2007

Standard sistema vođenja sigurnosti i zdravlja pri radu smo stekli 2006. godine. Briga za sigurnost i zdravlje zaposlenih je jedna od najvažnijih zadataka u firmi. Sigurno i zdravo radno okruženje je povećalo zadovoljstvo zaposlenih. Radnici su motivirani da sami brinu za svoju sigurnost i zdravlje pri radu. Svoja opažanja i prijedloge prenose svojim nadređenima, inžinjeru sigurnosti ili anonimno svom radnom povjereniku.

ISO 50001: 2011

Standard upravljanja energijom pomoći  organizacijama uspostaviti sisteme i postupke koji su potrebni za poboljšanje energetske efikasnosti.

PROGRAM ODGOVORNOG PONAŠANJA (POR)

Programu odgovornog ponašanja smo pristupili 1999. godine.

Program odgovornog ponašanja je međunarodna dobrovoljna inicijativa razvijena i prihvaćena od strane hemijske industrije s ciljem poboljšanja učinka na zdravlje zaposlenih, sigurnosti pri radu i uticaja na okoliš te uključivanje lokalnih zajednica i njihove percepcije industrije. U programu odgovornog ponašanja smo povećali brigu za zdravlje, sigurnost i okoliš, dodatno motivirali zaposlene za neprekidno poboljšanje i poboljšali komunikaciju unutar i izvan hemijske industrije.

ISO 9001 2015(pdf , 92.51 KB)
ISO 50001 2011(pdf , 91.52 KB)
OHSAS 18001 2017(pdf , 91.98 KB)
ISO 14001 2015(pdf , 92.93 KB)
Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba