Proizvodi, koji donose bonitetne bodove

U početku programa, u bonitetni sistem bit će uključeni sljedeći proizvodi:

Naziv proizvoda

Pakovanje

Broj bodova

JUPOL Classic

15.00 L

2

JUPOL Gold advanced
(1001, 1000 in 2000)

15.00 L

5.00 L

6

2

JUPOL Latex matt
(1001, 1000 in 2000)

15.00 L

5.00 L

8

4

JUPOL Latex semi matt
(1001, 1000 in 2000)

15.00 L

5.00 L

8

4

JUPOL Latex satin
(1001, 1000 in 2000)

15.00 L

5.00 L

8

4

JUPOL Brilliant

15.00 L

5.00 L

8

4

JUPOL Block New generation

15.00 L

5.00 L

12

6

JUPOL Citro

5.00 L

2

JUPOL Amikol

5.00 L

6

JUPOL Thermo

5.00 L

6

JUPOL Strong

5.00 L

6

JUPOL Thermo

5.00 L

6

JUPOL Amikol

5.00 L

6

ACRYLCOLOR*

15.00 L

8

REVITALCOLOR*

15.00 L

8

TRENDCOLOR*

15.00 L

8

TRENDCOLOR Spray*

15.00 L

8

SILICATECOLOR*

15.00 L

8

NANOCOLOR*

15.00 L

12

SILICONECOLOR*

15.00 L

12

SILICONECOLOR San extra*

15.00 L

12

* proizvodi s kodom bit će dostupni na tržištu postepeno od 1.2. 2021. JUB Profi Club uključuje proizvode koji imaju kod na poklopcu.

O novitetima i izmjenama članovi će biti redovno obaviješteni e-mailom, koji su naveli prilikom registracije u JUB Profi Club.

Proizvode uključene u bonitetni program i broj bodova koje nosi pojedinačni proizvod određuje JUB i podložni su izmjenama.

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba