JUBIZOL Decor - Brick

Opeka je građevinski materijal koji može predstavljati jedinstveni dekorativni izgled. Tehniku je moguće ugraditi na cijelu površinu objekta ili naglasiti određeni arhitektonski detalj.

JUBIZOL DECOR Brick
JUBIZOL DECOR Brick
JUBIZOL DECOR Brick
JUBIZOL DECOR Brick
JUBIZOL DECOR Brick
Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba