Ploče Fibran XPS Etics GF

Fasadna ploča od ekstrudiranog polistirena

Opis

XPS-EN 13163-T1-CS-(10)300-DS(TH)-WL(T)1,5-MU50

Mehanički otporna, vodoodbojna, toplotnu izolacijska ploča s obostranom strukturnom površinom, za odličan prihvat morta, ljepila i betona. Upotrebljava se na izloženim fasadama, podzidima, špaletama.

Karakteristike

 • jako niska upojnost materijala;
 • dobar prihvat ljepila i mortova;
 • izuzetna tlačna i vlačna čvrstoća;
 • dobra mehanička otpornost;
 • evropsko tehnička saglasnost za fasade (ETICS);
 • adekvatna paropropusnost.

 

Pojedinosti

Tehnički podaci

 • širina / dužina: 60 / 125 cm;
 • debljina ploče: 2 do 12 cm;
 • koeficijent toplotne provodljivosti λ: 0,035 W/mK;
 • koeficijent difuzijskog otpora vodenoj pari μ: 50;
 • dupušteno jednakomjerno opterećenje : 4000 kg/m2;
 • razred otpornosti na požar (EN 13501-1): E;
 • tlačna čvrstoća: 200-300 Kpa (10 % def.);
 • vlačna čvrstoća okomito na površinu: >400 kPa.

 

Prije upotrebe pažljivo pročitajte tehnički i sigurnosni list.

Karakteristike 
JUBIZOL - Energy saving system

JUBIZOL Engineering

Pristup
Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba