Lamele od mineralne vune

Lamele od mineralne vune za izolaciju fasada

Opis

MW-EN13162-T5-DS(TH)-TR80-WS-MU1,2

Fasadne lamele upotrebljavamo za toplotnu izolaciju vanjskih zidova. Zbog pravokutne orijentacije vlakana lamela ima visoku mehaničku čvrstoću, te ju zato nije potrebno pričvršćivati

Karakteristike

 • Visoka vlačna čvrstoća;
 • Visoka toplotna izolacija;
 • Zaštita objekta od požara;
 • Odlična paropropusnost;
 • Zbog dobrog savijanja, lamla je primjerena za izolaciju fasada sa sferama, tornjićima...;
 • Jednostavna i brza izvedba bez sidrenja;
 • Primjerena za novogradnje i sanacije (potrebna ravnina površine je +/- 1 cm na 4 m);
 • Certificirano na ovlaštenom institutu za područje građevinskih izolacija FIW München;
 • Od strane ponuđača fasadnih sistema dovršen test sistema po ETAG 004.

Pojedinosti

Tehnički podaci

 • dimenzije lamela: 1200 x 200 mm;
 • debeljine lamela: 40 do 260 mm;
 • koeficijent toplotne provodljivosti λ: 0,040 W/mK;
 • koeficijent difuzijskog otpora vodenoj pari μ: 1;
 • razred otpornosti na požar (EN 13501-1): A1;
 • vlačna čvrstoća okomito na površinu: 80 kPa

 

Prije upotrebe pažljivo pročitajte tehnički i sigurnosni list.

Karakteristike 
JUBIZOL - Energy saving system

JUBIZOL Engineering

Pristup
Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba