Doizolacija fasade

Objekti bez ili sa tankom izolacijom mogu imati velike gubitke topline. Izvedbom energetske sanacije objekta dolazi do značajne uštede energije te se ta investicija isplati.

Problem/rješenje

Najčešće upotrebljavan sistem – koraci i proizvodi

Dodatna pojašnjenja i preporuke

Doizolacija fasade

Dezinfekcija zaraženih površina: po potrebi površine operemo mlazom vode i posušene ih premažemo razrijeđenim Algicidom.

 

Temeljni premaz: po potrebi Akril emulzija

 

Doizolacija: Na dobro pripremljenu podlogo ugradimo primjeren JUBIZOL fasadni sistem.

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba