Vapnene unutrašnje boje

Denikol

Denikol

Sredstvo za izolaciju mrlja

Apneni belež

Apneni belež

Apneni belež

Prirodni gašeni kreč

Boje s tradicijom na bazi vapna.

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba