Tehnološko razvojni centar JUB

Osnivanje

Tehnološko razvojni centar JUB d.o.o (skraćeno JUB TRC) je osnovan 1.1.2008. prilikom reorganizacije društva JUB, koju su diktirali zahtjevi tržišta i vjerovanje  da je budućnost firme u snažnom vlastitom razvoju. Nastalo je iz razvojnog odjela društva JUB d.d. i danas je jedna od sestrinskih firme grupacije JUB pod okriljem matične firme JUB-H d.d. TRC JUB zapošljava preko 35 mladih stručnjaka prirodoslovne struke, većinom s područja hemije i građevine, od tehničara i inžinjera do magistra i doktora.

Misija i aktivnosti

Misija TRC JUB je „Stvoriti inovativne proizvode koji su energetsko sigurni, neškodivi za korisnika i okoliš te proizvode za zaštitu, sanaciju i održavanje objekata.“ 

Glavni zadaci centra su razvoj proizvoda i tehnologija završnih slojeva u građevinarstvu te osposobljavanje i edukacija za potrebe grupacije JUB i vanjske partnere.

U JUB TRC-u se nalazi moderno opremljena JUB Akademija. Za osposobljavanje i edukaciju imamo pogon za edukaciju i demo kuću na kojoj možemo prikazati cijelu paletu naših proizvoda, njihovu pravilnu ugradnju i pravilnu izvedbu najzahtjevnijih građevinskih detalja.

Usmjereni na trajnost i inovativnost

Zgrada je energetsko učinkovita i inovativna u svojoj unutrašnjosti i vanjštini. Južna fasada je razvojni fasadni poligon, laboratorij za proučavanje toplotno izolacijskih sistema koji je jedinstveni te vrste u Evropi. Iznimno važan dio centra su klimatske komore a posebna atrakcija centra je „kuća u kući“, demo kuća na rotacionom podnožju, koja se proteže od prizemlja do prvog sprata. Upotrebljavamo je za edukacijske namjene i kao prostor za rad na razvoju i istraživanju zahtjevnih tehničkih rješenja. Ostale prostorije su uglavnom hemijski razvojni laboratoriji.

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba