Zaštita okoliša

Trajna briga za zdrav i siguran radni i životni okoliš te ulaganje u moderne, tehnologije koje su neškodive za okoliš su temeljni uslovi za stabilnu i sigurnu budućnost. To se vidi u sljedećim aktivnostima firme:

Razvoj proizvoda neškodivih za zdravlje i okoliš

Proizvodnja firme JUB se gotovo u cijelosti temelji na proizvodima na vodenoj osnovi, koji su ugodni za ljude i okoliš.

Zaštita voda

JUB je mali potrošač pitke vode i težimo smanjivanju potrošnje po toni proizvedenog proizvoda. Nastalu tehnološku vodu već nekoliko desetljeća hemijski a zatim i biološki čistimo.

Postupanje  s otpadom

Za postupanje otpadom je važno spriječiti njihovo nastajanje na izvoru i ponovno ga upotrijebiti u proizvodnji. Dugi niz godina odvojeno sakupljamo otpad, što omogućuje predaju otpadaka u obradu ili energetsko korištenje, koje ima prednost pred odlaganjem.

Vlastita proizvodnja energije

JUB  već nekoliko desetljeća proizvodi struju u malim hidroelektranama, kojima zadovoljavamo gotovo četvrtinu potreba u proizvodnjama Videm i Dol.

Saradnja s lokalnom zajednicom

JUB se intenzivno uključuje u razvoj i ekološko djelovanje lokalne zajednice. Bili smo pokretači gradnje skupnog biološkog stroja za čišćenje s općinom Dol. Stroj ima ukupni kapacitet 4000 populacijskih ekvivalenta i namijenjena je čišćenju komunalnih otpadnih voda Općine Dol (do 70%) i tehnoloških voda tvrtke JUB (30%).

Sudjelovanje u evropskim projektima

U firmi JUB smo 1999. pristupili programu odgovornog ponašanja (Responsible care) te tako povećali brigu za zdravlje, sigurnost i okoliš, dodatno stimulirali zaposlene za neprekidno poboljšanje i poboljšali komunikaciju unutar i izvan hemijske industrije. To dokazujemo certifikatom i logotipom POR. JUB je partner u evropskoj kampanji za održivu energiju, inicijativi Evropske komisije u okviru programa Inteligentna energija Evropa (2003–2006) koja će doprinijeti dosizanju ciljeva energetske politike evropske unije na području obnovljivih izvora energije, energijske učinkovitosti, čistog prijevoza i alternativnih goriva. Razvojnim projektom novog Tehnološko razvojnog centra u Dolu pri Ljubljani, koji je već sam po sebi značajan doprinos u razvoju obnovljivih i sigurnosnih sistema, JUB je u saradnji sa Sveučilištem u Ljubljani postao partner za  Evropu održive energije 2005–2008.

 

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba