Sanacija betonskih površina

Jubosan C110

Jubosan C110

Antikor vezna malta

Jubosan C120

Jubosan C120

Grubi reprofilirajući malter

Jubosan C130

Jubosan C130

Betonski fasadni kit (R2)

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba