JUBIZOL EPS F - W3

Bijeli EPS sa zarezima
JUBIZOL EPS F - W3

Opis

EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100

Ploča od ekspandiranog polistirena (EPS) za toplotnu izolaciju fasada iznad 20 cm debljine kod novogradnja, kao i u sanaciji svih vrsta fasadnih zidova.

Karakteristike

 • ploča od ekspandiranog polistirena (EPS)
 • za izradu toplotne izolacijskih fasada kada se upotrebljavaju debljine iznad 20 cm;
 • za toplotnu izolacijo tankoslojnih kontaktnih fasada i fasadnih sistema JUBIZOL;
 • upotrebljava se za novogradnje kao i pri obnovi objekata;
 • sprječava nastanak građevinske štete zbog kondenzacije vodene pare, koja difuzijom ulazi u građevinski dio objekta;
 • toplotna stabilnost vanjskih zidova u ljetnom periodu i zaštita od prevelikog dilatacijskog djelovanja;
 • EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100.

Pojedinosti

Tehnički podaci

 • širina / dužina: 50 / 100 cm;
 • debljina ploče: 20 do 30 cm;
 • koeficijent toplotne provodljivosti λ: 0,039 W/mK;
 • koeficijent difuzijskog otpora vodenoj pari μ: 20 - 40;
 • razred otpornosti na požar (EN 13501-1): E, u JUBIZOL sistemu B-s1, d0;
 • upijanje vode < 2%;
 • vlačna čvrstoća okomito na površinu: 150 kPa.

 

Prije upotrebe pažljivo pročitajte tehnički i sigurnosni list.

Karakteristike 
JUBIZOL - Energy saving system

JUBIZOL Engineering

Pristup
Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba