Malteri za podzide

Uljepšajte i zaštitite podzid na svom objektu.

Kulirplast 1.8 premium

JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium

JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium

Malter sa obojenim mermernim granulatima

Kulirplast 2.0

JUBIZOL Kulirplast 2.0

JUBIZOL Kulirplast 2.0

Mermerni akrilni malter

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba