JUBIZOL Decor - Stone wall

Kamen, kao osnovni prirodni građevinski element, u ovoj je tehnici postavljen poprečno, kako su se nekada gradili kameni zidovi. Izvedena struktura na objektu ostavlja dojam tradicionalnosti, stabilnosti, težine i prestiža.

JUBIZOL DECOR Stone wall
JUBIZOL DECOR Stone wall
JUBIZOL DECOR Stone wall
JUBIZOL DECOR Stone wall
JUBIZOL DECOR Stone wall
Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba