Sistemska rješenja

Doizolacija fasade

Objekti bez ili sa tankom izolacijom mogu imati velike gubitke topline.

Popravak i održavanje fasade

Predstavljamo vam nekoliko često upotrjebljenih rješenja za popravak i održavanje fasade.

Ugradnja podzida

Problem

Najčešće upotrebljavano rješenje

Bojanje fasadnih površina

Problem

Najčešće upotrebljavano sistemsko rješenje

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba