Sistemska rješenja

Popravak i održavanje fasade

Predstavljamo vam nekoliko često upotrjebljenih rješenja za popravak i održavanje fasade.

Ugradnja podzida

Problem

Najčešće upotrebljavano rješenje

Bojanje fasadnih površina

Problem

Najčešće upotrebljavano sistemsko rješenje

Doizolacija fasade

Objekti bez ili sa tankom izolacijom mogu imati velike gubitke topline.

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba