Sistemska rješenja

JUBIN i kapljica inspiracije

JUBIN i kapljica inspiracije

Drvo i metal su bitni konstrukcijski i dekorativni elementi pri gradnji naših d

Zaštita i bojenje drvenih površina

Drvo je kao prirodan materijal izloženo starenju i raznim štetočinama te ga je potrebno primjereno zaštititi i...

Zaštita i bojenje metalnih površina

Metalne površine, posebno vanjske, je zbog hrđanja potrebno pravilno zaštiti.

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba