Fasadni sistemi JUBIZOL

JUBIZOL Premium

JUBIZOL Premium

JUBIZOL Premium

Tehnološki superioran fasadni sistem

JUBIZOL EPS

JUBIZOL EPS

Energatska sigurnost

MARKpro sistem

MARKpro sistem

Funkcionalnost sistema

JUBIZOL Strong

JUBIZOL Strong

Minimalna potrošnja energije

JUBIZOL MW

JUBIZOL MW

JUBIZOL MW

Sistem po mjeri na mineralnoj vuni

 

 

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba