Mase za izravnavanje

Popis masa za izravnavanje

Jubolin Reparatur

Jubolin Reparatur

Jubolin Reparatur

Unutrašnja masa za izravnavanje u tubi

JUBOLIN P15 Fill & Fine

JUBOLIN P15 Fill & Fine

JUBOLIN P15 Fill & Fine

Višenamjenska masa za izravnavanje za mašinski i ručni nanos

Jubolin

Unutrašnja masa za izravnavanje

Jubolin P-25

Unutrašnja masa za izravnavanje za mašinski nanos

Jubolin P-50

Unutrašnja masa za izravnavanje za mašinski nanos

Juboglet

Unutrašnja gipsana masa za izravnavanje

Nivelin

Unutrašnja masa za izravnavanje

Nivelin D

Debeloslojna masa za izravnavanje

Hobi beton

Sitnozrnasta mješavina betona

Elektrofix

Gips za elektroinstalacijske radove

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba