JUBIZOL EPS F Strong - S0

Fasadni EPS premium s visokom vodoodbojnošću

Opis

EPS-EN 13163 T1-L2-W2-S2-P4-CS(10)100-TR150-BS150-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2
 

EPS F STRONG premium ploču zbog zatvorene strukture ekspandiranih kuglica odlikuje vrlo mala vodoupojnost te omogućuje funkciju mehaničke zaštite hidroizolacije i toplotnu zaštitu zgrade. Posebno je primjerene za obradu podzida (cokla) fasade odnosno izolaciju ukopanog dijela fasade, klasičnih i ravnih krovova. Optimalna i ekonomična toplotnu zaštita vanjskih zidova ispod i iznad terena.

Karakteristike

 • ploče od polistirena ekspandiranog u kalupu;
 • EPS STRONG ima vrlo nisku vodoupojnost zbog zatvorene strukture ekspandiranih kuglica i dobre mehaničke osobine;
 • zato je posebno primjeren za izradu cokla fasade odnosno za izolaciju ukopanog dijela fasade;
 • za toplotnu izolaciju tankoslojnih kontaktnih fasada i fasadnih sistema JUBIZOL za izradu cokle;
 • optimalna i ekonomična toplotna zaštita vanjskih zidova ispod i iznad zemlje;
 • EPS-EN 13163 T1-L2-W2-S2-P4-CS(10)100-TR150-BS150-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2.

 

 

Pojedinosti

Tehnički podaci

 • širina / dužina: 50 / 100 cm;
 • debljina ploče: 2 do 30 cm;
 • koeficijent toplotne provodljivosti λ: 0,037 W/mK;
 • razred otpornosti na požar (EN 13501-1): E , u JUBIZOL sistemu B-s1, d0;
 • upijanje vode < 2 %;
 • vlačna čvrstoća okomito na površinu: 150 kPa.

 

Prije upotrebe pažljivo pročitajte tehnički i sigurnosni list.

Karakteristike 
JUBIZOL - Energy saving system

JUBIZOL Engineering

Pristup
Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba