Hidroizolacija potpornih i upornih betonskih zidova

Potporni i uporni zidovi su objekti koji imaju funkcionalnu i estetsku ulogu. Uporni zid osigurava ukopani objekt, dok potporni zid osigurava, odnosno podupire, nasip. Takvim objektima spriječimo zemlju od zasipavanja ili slijeganja a često s njima dobijemo nešto ravnog terena. S druge strane, potporni ili uporni zid uljepšava okolicu objekta tako da je važan i njegov izgled. Može doći do korozije i hrđanja, ljuštenja i pucanja boje, odstupanja u malteru, izlučivanja soli na površinu te mrlja i tragova.

Sistemska rješenja HYDROSOL nude kvalitetnu i trajnu hidroizolaciju.

Komponente sistema

Faza

Proizvod

1

Temeljni premaz: Jukol Primer

2

Hidroizolacija: 3x nanos mase Hidrozol

3

Dekorativna zaštita: 2x boja za beton Takril ili Elakril

Kod novosagrađenih potpornih zidova, potrebno je ugraditi hidroizolaciju na obje strane konstrukcije. Kod sanacije, uglavnom zbog troškova, otkopavanje zemlje nije opcija.

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba