JUBIZOL Finish Summer additive

Ljetni dodatak za produženo otvoreno vrijeme pri učvršćivanju žbuka
JUBIZOL Finish Summer additive

Opis

TOP ODABIR za fasadne površine koje su, u razdoblju izvedbe završne dekorativne žbuke JUBIZOL, izložene vjetrovitom vremenu, temperaturama od 25 do 35°C i relativnoj zračnoj vlagi nižoj od 50 %.

Karakteristike

  • Dodatak za produljenje otvorenog vremena žbuka JUBIZOL Acryl/Unixil/Silicone finish
  • Uz dodani aditiv, otvoreno vrijeme je približno udvostručeno

Koristi za investitora / izvođača

  • Produžuje vrijeme izvedbe završnog sloja
  • Omogućuje pouzdanu i učinkovitu izvedbu te dostizanje rokova bez obzira na vremenske prilike
  • Izvedba završnog sloja moguća je u "graničnim" vremenskim uvjetima
  • Aditiv ne utječe na promjenu nijanse žbuke
  • Sprječavanje vidljivih preklopa u uvjetima visoke temperature i vjetra

Pojedinosti

Priprema i nanošenje 
Keverje át alaposan

Pakiranje

Kanta 1,25 kg

Potrošnja

1 pakiranje za 1 kantu 25 kg žbuke

 

Prije upotrebe pažljivo pročitati tehnički i sigurnosni list.

Karakteristike 
Energetski učinkovit sustav
Ljetni dodatak za produženo otvoreno vrijeme pri učvršćivanju žbuka
Ljetni dodatak za produženo otvoreno vrijeme pri učvršćivanju žbuka
Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba