Fasadna ljepila i ljepilne malte

JUBIZOL Microair fix

JUBIZOL Microair fix

Visoko paropropusna maltna smjesa u prirodno bijeloj boji

JUBIZOL Strong fix

JUBIZOL Strong fix

Dodatno mikroarmirana cementna malta

JUBIZOL Ultralight fix

JUBIZOL Ultralight fix

Debeloslojni malter

JUBIZOL disperzijska malta

JUBIZOL disperzijska malta

JUBIZOL disperzijska malta

Bezcementni temeljni malter za EPS

JUBIZOL disperzijsko ljepilo

JUBIZOL disperzijsko ljepilo

JUBIZOL disperzijsko ljepilo

Bezcementno ljepilo za EPS

JUBIZOL lepilna malta

JUBIZOL lepilna malta

Malter za lijepljenje i armiranje

EPS lepilna malta

EPS lepilna malta

Malta za lijepljenje i armiranje

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba