Ploče od mineralne vune

Ploče od mineralne vune za izolaciju fasada

Opis

MW-EN13162-T5-DS(TH)-TR15-WS-MU1,6

Fasadne ploče od mineralne vune za izolaciju fasada. Posebno preporučujemo za sanaciju starih objekata.

Karakteristike

 • Visoka toplotna izolacija;
 • Zaštita objekta od požara;
 • Omogućen je prijelaz vodne pare, jako dobra paropropusnost;
 • Dobra zvučna izolativnost zbog vlaknaste strukture materijala;
 • Dobra vlačna čvrstoća materijala;
 • Odlične za sanacije i primjerene za sve vrste kontaktnih fasada;
 • Certificirano na ovlaštenom institutu za područje građevinskih izolacija FIW München;
 • Od strane ponuđača fasadnih sistema dovršen test sistema po ETAG 004.

 

Pojedinosti

Tehnički podaci

 • dimenzije ploča: 1200 x 400 mm;
 • debljina ploča: 60 do 200 mm;
 • koeficijent toplotne provodljivosti λ: 0,036 W/mK;
 • koeficijent difuzijskog otpora vodenoj pari μ: 3,5;
 • razred otpornosti na požar (EN 13501-1): A1;
 • vlačna čvrstoća okomito na površinu: 10 kPa.

 

Prije upotrebe pažljivo pročitajte tehnički i sigurnosni list.

Karakteristike 
JUBIZOL - Energy saving system

JUBIZOL Engineering

Pristup
Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba