Priprema podloge

Unigrund

Unigrund

Unigrund

Univerzalni temeljni premaz za dekorativne maltere

JUKOL Primer

JUKOL Primer

JUKOL Primer

Specijalni dubinski temeljni premaz

VEZAKRIL Primer

VEZAKRIL Primer

Grubi temeljni premaz za bolji prihvat dekorativnih maltera i ljepila za keramiku

Revitalprimer

Revitalprimer

Revitalprimer

Egalizacijski temeljni premaz

SILICATE Primer

SILICATE Primer

Silikatni temeljni premaz

Jubolin F

Jubolin F

Dvokomponentna fasadna masa za izravnavanje

Siliconeprimer

Siliconeprimer

Siliconeprimer

Silikonski temeljni premaz

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba