Priprema podloge

Unigrund

Unigrund

Unigrund

Univerzalni temeljni premaz za dekorativne maltere

Silicateprimer

Silicateprimer

Silicateprimer

Silikatni temeljni premaz

Siliconeprimer

Siliconeprimer

Siliconeprimer

Silikonski temeljni premaz

Jubolin F

Jubolin F

Dvokomponentna fasadna masa za izravnavanje

Jukolprimer

Jukolprimer

Jukolprimer

Dubinski temeljni premaz

Vezakrilprimer

Vezakrilprimer

Vezakrilprimer

Grubi temeljni premaz

Revitalprimer

Revitalprimer

Revitalprimer

Egalizacijski temeljni premaz

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba