Priprema podloge

AKRIL Emulzija

AKRIL Emulzija

AKRIL Emulzija

Akrilni temeljni premaz

REVITAL Primer NG

REVITAL Primer NG

Egalizacijski temeljni premaz

REVITAL Crack repair

REVITAL Crack repair

REVITAL Crack repair

Elastomerični premaz za sanaciju pukotina

JUBIZOL Unigrund

JUBIZOL Unigrund

Univerzalni temeljni premaz za dekorativne maltere

SILICATE Primer

SILICATE Primer

Silikatni temeljni premaz

JUKOL Primer

JUKOL Primer

JUKOL Primer

Specijalni dubinski temeljni premaz

Jubolin F

Jubolin F

Dvokomponentna fasadna masa za izravnavanje

Siliconeprimer

Siliconeprimer

Silikonski temeljni premaz

VEZAKRIL Primer

VEZAKRIL Primer

Grubi temeljni premaz za bolji prihvat dekorativnih maltera i ljepila za keramiku

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba