JUB Akademija: teorijska i praktična prezentacija za majstore dekorativce

Dana 23.1.2020 i 30.1.2020 provedeni sta bili teorijska i praktična prezentacija za majstore dekorativce kojim su predstavljeni novi materijali koji su lansirani na tržište BiH. Svi majstori su probali nove materijale DECOR Cashmere kao i nove dekorativne tehnike za kupatila kojim JUB prati svjetske trendove kupatila bez keramike.

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba