Trajnostna konferenca GBC Slovenija

Krajem septembra u organizaciji GBC Slovenija, Slovenačkog uduženja za održivu gradnju, održana je 4. konferencija održive gradnje, namijenjena stručnjacima iz oblasti građevinarstva i uređenja prostora, te onima koji su rukovodno, ekološki ili ekonomski uključeni u održivu gradnju.

Konferencija je održana u sklopu svjetske sedmice održive gradnje (World Green Building Week), a njena centralna tema su bili  pokazatelji održive gradnje Level(s), čija implementacija na evropskom prostoru bi trebala početi u drugoj polovini sljedeće godine, te potrebnog smanjenja uticaja zgrada na okoliš, kroz cijeli životni ciklus.

Danas postoji procjena okolinskog uticaja samo za 1% zgrada u Evropi, što je osjetno premalo, a ujedno se gradnji i upotrebi zgrada pripisuje čak 40% potrošnje ukupne raspoložive energije, te priližno 36% emisije CO₂, što predstavlja veliko opterećenje za okoliš.

Održivu gradnju bi morali uključiti u evropsko zakonodavstvo i usvojiti novu graađevinsku direktivu, koja bi u sljedećim godinama igrala ključnu ulogu kod smanjenja uticaja objekata na okoliš u evropskom prostoru.

Od stranih predavača, svoja saznanja sa 135 učesnika, podijelili su predstavnici Evropske komisije, evropske mreže Svjetskog udruženja zelene gradnje ERN WGBC, njemačkog instituta za održivu gradnju DGNB, a od domaćih, predstavnici domaćina Knauf Insulation, MOP, lokalne zajednice Kočevje i društva JUB, članice GBC Slovenija, koje ima bogato iskustvo u održivoj gradnji.

  

"JUB je inovativno i tehnološki napredno preduzeće, koje je načela održivog razvoja i brigu za očuvanje okoliša odgovorno uključilo u koncept razvoja preduzeća već prije tri decenije", istakao je dr. Iztok Kamenski, predsjednik GBC Slovenija i rukovodilac JUB Akademije, u sklopu koje se kroz različite susrete, seminare i organizirane radionice godišnje obrazuje više od 8.000 učesnika.

"Spadamo među one proizvođače građevinskih materijala, koji su odgovoran odnos prema okolišu, racionalnoj potrošnji sirovina i energije, iskorištavanje obnovljvih izvora energije i druga načela održivosti, uključili u sva područja svog djelovanja. Izgradili smo postrojenje za pročišćavanje tehnoloških i komunalnih voda, da bi stanovništvu omogućili viši kvalitet života, te doprinijeli održivom razvoju područja, uspješni smo pri dobivanju vlastite električne energije, te njenoj racionalnijoj potrošnji, a ujedno i odgovarajuće brinemo i za otpad, koji nastaje u našoj proizvodnji. Posvećenost održivom i odgovornom odnosu prema okolišu, za JUB će svakako biti obavezan pravac i ubuduće."

Danijel Lisičić, rukovodilac aplikativnog razvoja u JUB-u, u nastavku je sa učesnicima podijelio iskustva sa održivom gradnjom koja imaju u preduzeću, također i iskustva sa certificiranjem građevinskih materijala, koje proizvode.

Upozorio je da pri planiranju fasada korisnici, odnosno investitori u praksi često zaborave na trajnost ugrađenih materijala i odluku prepuštaju izvođačima. Zelena certifikacijska shema sa svojim obračunima predviđa sve moguće uticaje na okoliš u određenom životnom vijeku pojedinačne komponente, a ti podaci investitoru mogu veoma koristiti. Kao primjer je naveo dilemu pri odabiru svjetlije ili tamnije nijanse fasade, jer kod drugog ljeti dolazi do bržeg zagrijavanja, te sporijeg hlađenja, što može uticati na potrošnju energije za hlađenje.

Naglasio je  da investitori treba radije da surađuju sa onim ponuđačima, koji im mogu ponuditi i odgovarajuću tehničku pomoć i obračune u objekt ugrađenih materijala sa procjenom svih ušteda.

Efikasna toplotna zaštita objekata je u više aspekata ključna za kvalitetne stambene potrebe korisnika, jer će uz dovoljnu debljinu izolacijskog materijala toplotni ugođaj biti veći, a potrošnja energenata manja. I ako je pravilno ugrađena, toplotna izolacija djeluje bez obzira na energetske i druge uslove podneblja u cijelom životnom ciklusu njene upotrebe.

Vanjski izged objekta određuju boje, struktura, oblik i materijali, a studije boja korisnicima izrađuju u prodajno-izložbenom salonu JUB Design Studio. Sistemi JUBIZOL omogućavaju odabir velikog broja nijansi i najvišu postojanost boja za fasadni omotač kuće ili poslovnog objekta. Fasadne površine su u različitim klimatskim uslovima raznoliko opterećene, jer su izložene specifičnim vremenskim uticajima, kao što su vlaga, oborinske vode, sunčeva svjetlost i prljavština, što posebno važi za urbana područja opterećena saobraćajem. Upravo boja je zapravo ona koja odgovarajuće štiti finalni fasadni soj, da ne dolazi do oštećenja maltera. Odabiru odgovarajuće vrste fasadne boje obično ne posvećujemo toliko pažnje, koliko bi bilo potrebno.

Sistemska rješenja sa JUBIZOL fasadnim sistemima, koja JUB nudi na evropskom tržištu i koja odlikuju zaštitne i funkcijske prednosti, su u cjelosti plod slovenačkog znanja. Višegodišnjim istraživanjima i promišljenim kombinovanjem komponenti toplotno-izolacijskog sistema, u JUB-u su postigli najviše moguće sinergijske efekte. Sa postupcima ubrzanog starenja i termičkim šokovima u mikroklimatskim komorama, za sisteme JUBIZOL potvrdili su veliku vremensku  postojanost i dug životni vijek - i u najzahtjevnijim uslovima upotrebe. JUB tako obezbjeđuje garanciju do 25 godina, te dugoročnu i promišljenu investiciju u toplotno-izolacijski sistem JUBIZOL. 

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba