Vgradnja detajlov pri JUBIZOL fasadi

Tehnično pravilna in kakovostna izvedba detajlov fasade zagotavlja najmanjše možne toplotne izgube, dolgo življenjsko dobo in pričakovano tehnično varnost.

Detajle smo pregledno razvrstili v osem sklopov. V vsakem od sklopov je za posamezen detajl podana ena ali več možnih rešitev. Datoteke si lahko natisnete ali shranite na računalnik.

 

1

Stik fasade s tlemi, podzidek, v zemljo vkopani deli zgradbe

Odprite

2

Vznožje fasade na balkonu ali terasi

Odprite

3

Vznožje fasade na frčadi, stik fasade s streho prizidka

Odprite

4

Vogalni in špaletni robovi fasadnih ploskev, stični robovi fasadnih ploskev v kotih zgradbe

Odprite

5

Stik fasade z okenskimi in vratnimi okvirji, okenskimi policami in omaricami senčil

Odprite

6

Vgradnja napisnih tabel in zidnih svetil, držal odtočnih cevi, držal balkonskih ograj

Odprite

7

Stik fasade z napuščnim opažem, zaključek fasade na atiki

Odprite

8

Dilatiranje fasade, stik fasadnega toplotnoizolacijskega sistema s toplotno neizoliranim zidom sosednje zgradbe

Odprite

 

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba